• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Slobodan Škerović: Himera ili Borg

El. pošta Štampa PDF

Himera ili BorgZbirka Himera ili Borg Slobodana Škerovića donosi 15 eseja, polemika, prikaza i recenzija o različitim temama i fenomenima savremenog društva:

 1. Ratnički metod i signalizam
 2. Teleologija moderne i signalističke proze
 3. Egzistencija i umetnost Marine Abramović
 4. Strategija raskrinkavanja crne magije
 5. Demon signalizma
 6. Spoj umetnosti i društva — himera ili Borg
 7. Estetika i etika signalizma
 8. Teror, drhtanje…
 9. Igra, umetnost, religija
 10. Nada, vera, ljubav — Bodhisatva — pesnik
 11. Rat svetova
 12. O grepcu od crvenog mleka i ubicama pesnika
 13. Barokna ekskurzija u Vavilon
 14. Eros i naučna fantastika — razotkrivanje mita
 15. O internetu, projektu Rastko, energetskom polju

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

821.162.41-4

Škerović, Slobodan
Himera ili Borg; eseji/Slobodan Škerović – Beograd: Tardis, 2008 (Beograd: Bast) – 188 str. ; 21cm
Tiraž: 500 - Str. 7-10: Poetska rekonstrukcija fragmentovanog sveta/Dragan Jovanović. – Beleške o autoru: str [187].
ISBN 978–86–910579–3–0
COBISS.SR-ID 149606924